Nová stezka přímo v areálu Podřipské nemocnice

13.10.2015

V pátek 11.9. 2015, na Den zdraví, jsme otevřeli další stezku Šest minut pro zdraví, v areálu Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. Umístění v exteriérech nemocnice považujeme za velký úspěch. Výsledky testu tu mohou využívat pacienti, lékaři, nebo jen veřejnost, která areálem prochází. Ve spolupráci s nemocnicí se budeme snažit o to, aby byl test aktivně využíván propojil širokou veřejnost s lékaři. Umístění v nemocnici by nám také mělo umožnit anonymní sběr dat o zdravotní kondici naší populace. Stezka byla otevřena za přítomnosti výkonného ředitele nemocnice, Mgr. Tomáše Krajníka, starosty a místostarosty města Roudnice nad Labem.

více »

Otevření stezky v Senomatech

28.10.2014

Druhou stezku Šest minut pro zdraví jsme úspěšně otevřeli v obci Senomaty na Rakovnicku. Starosta městysu, Mgr. Tomáš Valer, se pro tento projekt nadchl a vytipoval pro něj cestu, která vede z obce směrem k lesu. Některé prvky, jako jsou kamenné patníky k měření vzdálenosti, vyrobili obyvatelé svépomocí. Stezka v Senometech oživila romantickou úvozovou cestu, aniž by narušila její původní ráz.

více »

.

28.10.2014

Otevření stezky v Senomatech

Oficiální otevření stezky Senomaty Druhou stezku Šest minut pro zdraví jsme úspěšně otevřeli v obci Senomaty na Rakovnicku. Starosta městysu, Mgr. Tomáš Valer, se pro tento projekt nadchl a vytipoval pro něj cestu, která vede z obce směrem k lesu. Některé prvky, jako jsou kamenné patníky k měření vzdálenosti, vyrobili obyvatelé svépomocí. Stezka v Senometech oživila romantickou úvozovou cestu, aniž by narušila její původní ráz. Stříhání pásky asistovali ženy v tradičních krojích a členové místního spolku gardistů, kteří vypálili slavnostní salvu. Celou stezku pro zdraví jsme si pak se starostou a senomatskými obyvateli prošli. Oficiální otevření stezky Senomaty Z realizace projektu Šest minut pro zdraví v obci Senomaty máme velkou radost. Vznikla totiž spontánně a za aktivního přispění obyvatel. To je princip, který nás těší, o kterém si myslíme, že funguje nejlépe. S takovou ideou byl projekt Šest minut pro zdraví spuštěn – aby přispěl k většímu zájmu obyvatel o své vlastní zdraví. OS Šest minut pro zdraví Tomáš Petr

Kontakt

Autor projektu:
MUDr. Iveta Petrová
Kardio CZ s.r.o.
Revoluční 28
Ústí nad Labem

email: info@6minutprozdravi.cz
info@kardioamb.com

www.kardioamb.com

Komunikace s médii:
Tomáš Petr
tel: +420 724 205 007
email: tomaspetr.foto@seznam.cz

Partner internetové prezentace

Sympatizující organizace